Barter Klub daje Ci nowe możliwości w prowadzeniu biznesu. Niewątpliwie zyskujesz przewagę nad konkurencją. Poniżej kilka faktów w tym zakresie. Twoim klientom oferujesz nową formę płatności – barter i BPLN do rozliczeń otworzyły Twoją firmę na nowych klientów, którzy dzięki temu chętniej i lojalnie będą korzystać z Twojej oferty. Grupa Uczestników stanowi ciekawy zalążek do […]

Barter wielostronny jest to korzystna forma wymiany towarów lub usług, bez użycia pieniędzy. Bazuje ona na umowie barterowej. Choć jest to umowa nienazwana, nieuregulowana w Kodeksie cywilnym, to barter jest w Polsce całkowicie legalny. Umowa barterowa, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, najbardziej zbliżona jest do uregulowanej w Kodeksie cywilnym umowy zamiany (art. 603 i nast. […]

Wymiana barterowa przebiega analogicznie do rozliczeń pieniężnych. Co za tym idzie jest opodatkowana dokładnie według tych samych reguł i musi być ujęta w rozliczeniach podatkowych. Barter nie zapewnia więc wprost korzyści podatkowych. Jest jednak bardzo korzystnym sposobem na wykorzystanie wolnych zasobów firmy, znalezienie nowych klientów i bezgotówkowe pozyskanie środków na inwestycje. I to bez żadnych […]

Barter wielostronny stanowi znakomite źródło środków na finansowanie inwestycji i to dzięki wolnym zasobom firmy. Pamiętać należy jedynie o kilku prostych faktach. Po pierwsze przy barterze obowiązują nas identyczne zasady podatkowe i księgowe, jak przy wymianie gotówkowej. Tak samo mamy do czynienia z podatkiem VAT, należy również pamiętać o podatku dochodowym i rozliczeniach z nimi […]

Barter Klub posiada własny system rozliczeń elektronicznych. Można z niego korzystać poprzez konto internetowe. Istnieje również ewentualność płatności za pomocą SMS. Możliwe jest także ustalenie z Administratorem Barter Klubu debetowego limitu zakupu (DLZ). DLZ jest znacznym udogodnieniem dla Uczestników Barter Klubu, gdyż stanowi formę kredytu kupieckiego. Przyznawany jest na mocy odrębnej umowy. Określa ona maksymalną […]

X