Barter Klub Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Małopanewska 18/6, 54-212 Wrocław;
REGON: 362014266
NIP: 899-277-09-74

Kapitał zakładowy: 100 000 zł.

e-mail: biuro@barterklub.pl
kom. +48 534 080 866

Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00

Nr rachunku bankowego:
57 1090 2398 0000 0001 4456 4834
Santander Bank Polska S.A.

BROKERZY

Arkadiusz Kłusek
broker krajowy
a.klusek@barterklub.pl
+48 502 398 579

Krzysztof Pilch
broker krajowy
k.pilch@barterklub.pl
+48 795 888 880

Magdalena Burlikowska
broker polecający Warszawa
m.burlikowska@barterklub.pl

Jarosław Zawadzki
broker polecający Łódź
j.zawadzki@barterklub.pl

Artur Kluszczyński
broker polecający Wrocław
a.kluszczynski@barterklub.pl

ZARZĄD
Rafał Matuszczyk - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Olga Wilińska - Przewodnicząca
o.wilinska@barterklub.pl
Arkadiusz Kłusek
Paweł Pulka

 

Formularz zgłoszenia do Barter Klubu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Firma

X