Mapa

Barter Klub Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, kapitał zakładowy: 100 000 zł, NIP: 8992770974; REGON: 362014266

Adres do korespondencji: ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław

tel. + 48 (71) 333 17 44

kom. +48 535 944 333

e-mail: biuro@barterklub.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00

Zarząd Barter Klub S.A.:

Grzegorz Świerk - Prezes Zarządu

Magdalena Lewandowska - Wiceprezes Zarządu

Formularz zgłoszenia do Barter Systemu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Firma