30Lis 2015

Barter Klub daje Ci nowe możliwości w prowadzeniu biznesu. Niewątpliwie zyskujesz przewagę nad konkurencją. Poniżej kilka faktów w tym zakresie. Twoim klientom oferujesz nową formę płatności – barter i BPLN do rozliczeń otworzyły Twoją firmę na nowych klientów, którzy dzięki temu chętniej i lojalnie będą korzystać z Twojej oferty. Grupa Uczestników stanowi ciekawy zalążek do […]

30Lis 2015

Barter wielostronny jest to korzystna forma wymiany towarów lub usług, bez użycia pieniędzy. Bazuje ona na umowie barterowej. Choć jest to umowa nienazwana, nieuregulowana w Kodeksie cywilnym, to barter jest w Polsce całkowicie legalny. Umowa barterowa, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, najbardziej zbliżona jest do uregulowanej w Kodeksie cywilnym umowy zamiany (art. 603 i nast. […]

30Lis 2015

Wymiana barterowa przebiega analogicznie do rozliczeń pieniężnych. Co za tym idzie jest opodatkowana dokładnie według tych samych reguł i musi być ujęta w rozliczeniach podatkowych. Barter nie zapewnia więc wprost korzyści podatkowych. Jest jednak bardzo korzystnym sposobem na wykorzystanie wolnych zasobów firmy, znalezienie nowych klientów i bezgotówkowe pozyskanie środków na inwestycje. I to bez żadnych […]

X