Usługi BHP – GUGATECH

W zakresie BHP oferujemy:

 • szkolenia wstępne i okresowe – dla pracowników każdego szczebla zatrudnienia;
 • opracowywanie ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracowniczych;
 • metodykę instruktażu stanowiskowego;
 • analiza przyczyn wypadków przy pracy i dokumentacja powypadkowa;
 • audyt wewnętrzny, pozwalający na okresową ocenę stanu BHP w firmie;
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji BHP;
 • opracowywanie dokumentacji HACCP;
 • doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania certyfikacji ISO
 • doradztwo w zakresie przepisów BHP i prawa pracy;
 • kursy pierwszej pomocy;
 • kursy p.poż;
 • dostosowywanie parku maszynowego do wymogów obowiązujących przepisów;
 • nadzór bhp i ppoż. nad inwestycjami budowlanymi.

mail: arkadiusz.klusek.bhp@gmail.com

tel. 502 39 85 79

X