KONFERENCJA NETWORKING & BUSINESS

Barter to transakcja handlowa, w której nie są wykorzystywane środki pieniężne. Nie jest też jednak zamianą, ponieważ wymieniane mogą być towary za towary, usługi za usługi, ale także towary za usługi bądź odwrotnie. Mimo tego faktu, transakcje barterowe opierają się na przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących właśnie umowy zamiany. Umowa ta musi być więc konsensualna, odpłatna i wzajemna.

Obie strony transakcji nią związane widnieją jako zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. I choć oszacowanie wartości wymienianych towarów czy usług leże po stronie sprzedawcy, to musi być ona równa z wartością tych nabywanych. Wartość wymienionego towaru księguje się na podstawie faktury bądź rachunku jako podatek dochodowy. Wartość zapisaną w dokumencie otrzymanym zaś, jako koszty firmowe.

W fakturze sprzedaży widnieć więc będą rachunki z odbiorcami, czyli wartość brutto towaru, należny podatek VAT oraz przychody ze sprzedaży, czyli wartość netto towaru. Zaewidencjonowany musi być również koszt własny sprzedaży. Natomiast w fakturze otrzymanej od kontrahenta wykazana musi zostać wartość towaru w cenie nabycia, czyli rozliczenie zakupu, wartość brutto stanowiąca rachunki z dostawcami, a także naliczony VAT. Również przyjęcie towaru do magazynu wymaga zaewidencjonowania.