Barter Klub, czyli platforma koncentrująca swoją działalność na barterze wielostronnym – wymianie produktów oraz usług na podstawie umownej jednostki rozliczeniowej (złotówki barterowej) to jedna z popularnych form współpracy transakcyjnej pomiędzy kontrahentami. Każdy posiadacz konta otrzymuje swój profil z możliwością zamieszczenia niezbędnych informacji dotyczących jego firmy i rodzaju działalności jaką wykonuje. Ponadto otrzymuje również własne konto, […]

W obecnych czasach społeczeństwo przyzwyczajone jest do formy transakcji realizowanej z udziałem środków płatniczych w postaci pieniądza. Tymczasem pierwotna gospodarka opierała się na transakcjach bezgotówkowych, które w nieco zmienionej formie funkcjonują do dziś. W transakcje barterowe angażują się bardzo często firmy, które mają problem ze zbyciem posiadanego towaru, zalegającego na magazynach. Jednocześnie wykazują one zapotrzebowanie […]

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów umowy barterowe mogą przebiegać w handlu zagranicznym, za nasadzie umów eksportowo-importowych. Oznacza to, że eksporter krajowy wysyła produkt importerowi zagranicznemu, w zamian za jego ekwiwalent. Barter zagraniczny może przybierać różne formy: Barteru kooperacyjnego – sprowadzanie przez krajowego kontrahenta produktów niezbędnych do wytwarzania produkowanych przez siebie dóbr (fabrykanty, surowce, półfabrykaty), w […]

Wszechogarniający kryzys gospodarczy skłania do poszukiwania rozwiązań pomocnych w przetrwaniu trudniejszego okresu finansowego w firmach. Podpowiedzią specjalistów w tym zakresie jest zaangażowanie się w transakcje barterowe, aby wykorzystać każdy produkt i zwiększyć możliwości rozwoju. Zgodnie ze słowami wybitnego ekonomisty Hernando de Soto, konieczne jest ożywianie martwego kapitału. W jaki sposób Barter może pomóc? Wymiana towar […]

Idea barteru znana jest już od czasów prehistorycznych, jako pierwsza z metod wymiany towarów i usług. Z czasem jednak zaczął przybierać on różne formy, aby w 1934 roku w Szwajcarii przeistoczyć się w barter wielostronny, oparty na platformach barterowych. Ta postać aktywnie funkcjonuje do dziś, zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego, i jest realizowana w oparciu […]

Uczestnicy zobowiązani są do niewystawiania towarów i usług, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. W szczególności zabronione jest wystawianie w ramach Transakcji następujących przedmiotów (przedmioty zakazane): przedmioty zawierające rażące treści pornograficzne, […]

X