Sztuka dialogu

Swietłana Listopadska to doskonały trener kompetencji międzykulturowych. Absolwentka Instytutu Przedsiębiorczości „Strategia” na Ukrainie–kierunek Ewidencja i audyt oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studium podyplomowe rachunkowość finansowa. Posiada 17-letnie doświadczenie w edukacji dorosłych i młodzieży. Właścicielka pierwszej na Dolnym Śląsku szkoły języków słowiańskich oraz biura tłumaczeń. Zwolenniczka praktycznego podejścia w zarządzaniu zespołem i projektami. Wspiera polski biznes w szerokim zakresie poprzez tłumaczenia, konsultacje językowe, przygotowanie międzykulturowe do pracy lub do prowadzenia biznesu w krajach byłego ZSRR. Opracowuje plany kompleksowego wdrażania pracowników z innych krajów w polskich przedsiębiorstwach. Od 2017 jako ekspert i przedstawiciel kultury ukraińskiej czynnie uczestniczy w projekcie „Human Library Organization”. Łączy w sobie dwukulturowość (PL i UA), trenerskie doświadczenie, znajomość specyfiku krajów byłego ZSRR oraz umiejętność przekazywania skomplikowanej wiedzy prostymi słowami. Trener-praktyk, integruje wykorzystanie gier, metody storytellingu i dramy w pracy warsztatowej.

Zapraszam na szkolenia w zakresie: 

  • Kompetencji międzykulturowych
  • Specyfiki krajów byłego ZSRR
  • Adaptacji osób z innych kultur
  • FRIS® w edukacji
  • FRIS® w komunikacji i zarządzaniu
  • Warsztatów rozwojowych z użyciem storytellingu i dramy
  • Przygotowania językowo-kulturowego dla kadry zarządzającej
  • Mentoringu kulturowego i coachingu adaptacji.

Więcej o mnie znajdziesz na stronie: http://listopadska.pl/

X