FLOW Sylwia Walasek

Flow Walasek to marka zajmująca się dostarczaniem skutecznych rozwiązań doradczych i kompleksowych szkoleniowo-rozwojowych. Twarzą i założycielem firmy jest Sylwia Walasek-Rajczakowska – doradca rozwoju i efektywności ludzi i biznesu, trener biznesu , executive coach, praktyk biznesu jako menadżer i doradca zarządów.
Sylwia Walasek-Rajczakowska jest także twórcą i realizatorem kilku-miesiecznych Programów Rozwoju w zakresie menadżersko-przywódczym, a także stworzyła i zrealizowała Roczne Programy Rozwoju dla dzieci i młodzieży (z ukierunkowaniem na wzmocnienie poczucia własnej wartości, zarządzaniu sobą, komunikacji, przywództwa własnego).
Od ponad 15 lat prowadzi warsztaty, coaching i kompleksowe Programy Rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych. Wykorzystując przy tym różne metody i narzędzia dobrane indywidualnie do konkretnej firmy i tworzącego ją zespołu.
Firma Flow Walasek z dobrą energią dostarcza skutecznych rozwiązań szkoleniowo-doradczych dopasowanych do indywidualnej sytuacji każdego Klienta dla zwiększania Jego materialnych i niematerialnych zysków. Poprzez wzmocnienie Kluczowych Osób w Firmie.
X