BIZNES-EKSPERT Kaźmierczak Sp.j Biuro Rachunkowe i Prawne

Głównym  przedmiotem działania BIZNES-EKSPERT Sp.j. są usługi rachunkowe, doradcze i zarządzania finansowego oraz usługi prawne, a także działalność szkoleniowa.


Nasze Biuro rachunkowe prowadzi księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe różnego rodzaju podmiotów.

Obsługujemy zarówno drobnych przedsiębiorców, jak też znacznie większe podmioty, kwalifikowane do przedsiębiorstw średnich. Forma prawna obsługiwanych podmiotów to: spółki akcyjne i spółki z o.o., spółki komandytowe, partnerskie, jawne oraz cywilne i przedsiębiorstwa osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG. Prowadząc księgowość firm, sporządzamy wymagane deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe oraz statystyczne.

Do prowadzenia księgowości stosujemy systemy stacjonarne, jak również  wykorzystujemy rozwiązania informatyczne do obsługi zdalnej klientów.

Obsługujemy sprawy płacowe, prowadzimy akta personalne pracowników oraz doradzamy w sprawach kadrowych,  jak również  obsługujemy sprawozdawczość do ZUS, PFRON i inne.

Wspieramy też przedsiębiorców w razie potrzeby opracowania wniosków kredytowych oraz w zakresie składania sprawozdań (lub informacji o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego) do KRS. Sporządzamy analizy finansowe i audyty księgowo-podatkowe. Przedsiębiorca znajdzie u nas pomoc zarówno przy zakładaniu firm, przy ich restrukturyzacji i przekształceniach własnościowych, a także w toku postępowań likwidacyjnych.

Zapewniamy wsparcie ze strony: adwokata lub radcy prawnego, doradcy podatkowego albo biegłego rewidenta. Świadczymy też obsługę przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


BIZNES-EKSPERT Sp.j. funkcjonuje na rynku od 1996 roku.

Właściciele Spółki posiadają wyższe kierunkowe wykształcenie, certyfikaty oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Wejdź na naszą stronę internetową i poznaj szczegóły oferty: biznes-ekspert.pl!

Do zobaczenia lub usłyszenia! 🙂

X