Anna Gusaczenko – VRATISLAVIA FOREIGNERS CONSULTING

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, czyli
  • uzyskanie kart pobytu
  • uzyskanie kart rezydenta długoterminowego UE
  • zezwolenie do pracy
  • legalizacja i zatrudnienie
  • numer pesel
  • prawo jazdy
  • małżeństwo z obywatelem Polski albo ślub w Polsce.
  • pomoc w legalizacji pobytu i pracy nawet jeżeli osoba jest  w Polsce nielegalnie

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:
www.vratislavia-consulting.pl

X