Badanie Stylu Myślenia i Działania wg metodologii FRIS®

300.00 BPLN

Badanie Stylu Myślenia i Działania wg metodologii FRIS

Sprzedawane przez: harmonybl
Kategoria:

Opis

FRIS® to zaawansowane, proste i polskie narzędzie rozwojowe oparte na psychologii poznawczej. Trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

Badanie FRIS® można wykonać indywidualnie lub dla całej grupy np. zespołów projektowych, kadry kierowniczej, zespołu sprzedażowego.

 

Style FRIS®

Styl Myślenia

Education_Science-13-200x200

Wyznaczony przez jedną dominującą perspektywę.                     
Opisuje typowy sposób, w jaki reagujemy w momencie zetknięcia z nową sytuacją oraz jak wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje.

Wyraża naturalne predyspozycje
Wskazuje na to, czemu nadawany jest największy priorytet oraz które mechanizmy myślowe są najchętniej i najintensywniej wykorzystywane. Daje możliwość określenia naturalnych predyspozycji, które objawiają się w różnym stopniu.

Jest niezmienny i trwały
Działa w sposób zbliżony do utrwalonych nawyków. Jest zauważalny już w wieku przedszkolnym i przez resztę życia nie ulega istotnym zmianom.

 

Styl działania

Medical-101-200x200

Jest określany przez Styl Myślenia
oraz wszystkie perspektywy FRIS®, które go uzupełniają. Te wspierające perspektywy wynikają z doświadczeń, wartości, przyzwyczajeń i / lub warunków funkcjonowania.

Określa przyjmowaną postawę
Wskazuje w jakich sytuacjach i w jaki sposób Styl Myślenia jest najskuteczniej wykorzystywany w praktyce, dzięki czemu Styl Działania dość łatwo jest zidentyfikować poprzez obserwację. Styl Działania przekłada się również na konkretną preferowaną rolę w zespole.

Wskazuje strategię działania
Wychodzi poza Twoją spontaniczną reakcję i opisuje m.in. to, czy preferujesz działania krótko- czy długoterminowe, współpracę czy niezależność, teorię czy praktykę.

Opisuje sposób osiągania celów
Łączy Styl Myślenia z indywidualnymi preferencjami i dzięki temu daje cenne wskazówki dotyczące m.in. właściwej i satysfakcjonującej roli zawodowej.

Wskazuje strategię działania
Wychodzi poza Twoją spontaniczną reakcję i opisuje m.in. to, czy preferujesz działania krótko- czy długoterminowe, współpracę czy niezależność, teorię czy praktykę.

Opisuje sposób osiągania celów
Łączy Styl Myślenia z indywidualnymi preferencjami i dzięki temu daje cenne wskazówki dotyczące m.in. właściwej i satysfakcjonującej roli zawodowej.

 

Model FRIS®

Model FRIS

 

PERSPEKTYWA FAKTÓW
to koncentracja na tych elementach sytuacji, które wydają się być obiektywne i niepodważalne.

PERSPEKTYWA RELACJI
to wyczuwanie sytuacji jako sieci wzajemnych powiązań wraz z sobą jako ich uczestnikiem.

PERSPEKTYWA IDEI
to postrzeganie sytuacji globalnie, jako punktu wyjścia do kreowania nowych, własnych koncepcji.

PERSPEKTYWA STRUKTUR
to docieranie do podstaw i przyczyn sytuacji poprzez analizę jej elementów składowych.

 

Jeśli jesteś zainteresowany i chcesz się dowiedzieć :

– jaki masz dominujący Styl Myślenia i Styl Działania,
– jak planować swój rozwój, wykorzystując naturalne zasoby wynikające z dominującego Stylu Myślenia i Działania,
– jak oba style przekładają się na Twoją skuteczność i efektywność w kontekście realizacji zadań,
– jaki rodzaj zadań pobudza Twoją motywację,
– jak budować zespoły i jak nimi zarządzać,
– jak wykorzystać raport w procesie rekrutacji

Zapraszam do zweryfikowania / poznania swojego Stylu Myślenia i Stylu Działania wg metodologii FRIS®.

Otrzymasz:
Raport wraz z sesją omawiającą wyniki.
Sesje prowadzę na terenie Wrocławia, poza miastem sesja przez skypa lub telefon.

Zapraszam
Magdalena Kozicka
Trener biznesu, coach
+48 692 492 838
m.kozicka@harmonybl.pl

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Badanie Stylu Myślenia i Działania wg metodologii FRIS®”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X