Usługi brokerskie polegają na pośrednictwie pomiędzy podmiotem świadczącym konkretne usługi a klientem. W działaniach tych broker zawsze reprezentuje klienta – nigdy nie działa ani na rachunek swój, ani organizacji, z której usług chce skorzystać klient.

Na rynku finansowym i kapitałowym wyróżnia się wiele rodzajów usług brokerskich. Najbardziej popularni są m.in. brokerzy giełdowi (zajmujący się np. kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych w imieniu swoich klientów) czy ubezpieczeniowi (doradzają w kwestii wybrania najlepszej polisy), ale znajdziemy również brokerów zajmujących się pośrednictwem w sprzedaży domen internetowych. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że za swoje usługi pobierają prowizję.

W Barter Klubie również działają brokerzy. To pośrednicy pomiędzy firmami, za których usługi uczestnicy programu nie są obciążani dodatkowymi opłatami. Działalność brokerów rozpoczyna się od momentu pozyskania nowego uczestnika do Barter Klubu, a następnie opiekowanie się nim i wspieranie go, m.in. poprzez znajdowanie potencjalnych nabywców dla jego towarów lub usług, informowanie o ciekawych ofertach lub pomoc w takim skrojeniu własnej oferty, by szybko znalazł się na nią chętny. Dzięki takiemu wsparciu uczestnik ma czas na zajmowanie się swoim biznesem – w tym czasie o jego ofertę i dotarcie do kontrahentów dbać będzie profesjonalista.

X