Wciąż postępująca globalizacja oraz rozwój bankowości internetowej umożliwiają wykonywanie transakcji pieniężnych na całym świecie. Okazało się jednak, że dla sprawnego i bezpiecznego ich przeprowadzania nie wystarczą już istniejące waluty. Powstało zapotrzebowanie na nową, uniwersalną, a odpowiedzią na tę potrzebę jest właśnie bitcoin.

Bitcoin to kryptowaluta bazująca na matematyce i kryptografii, przez co ma być najbezpieczniejszą walutą na świecie. Została wprowadzona w 2009 roku, a za jej twórcę uznaje się osobę o pseudonimie Satoshi Nakamoto. 1 bitcoin dzieli się na 100 000 000 mniejszych jednostek określanych jako satoshi.

Docelowo w obiegu ma pozostawać 21 milionów bitcoinów i już pod koniec tego roku wygenerowane zostanie 3/4 tej ilości. Dzięki ograniczonej liczbie to waluta odporna na inflację. Niewykonalny jest ani jej dodruk, ani też sfałszowanie.

Bitcoin nie jest emitowany przez żadną centralną instytucję, przez co pozostaje niezależny od banków czy rządów. Działa w oparciu o sieć P2P (Peer-to-Peer, model komunikacyjny, w którym każda strona połączenia posiada te same uprawnienia) i ma otwarty kod źródłowy. Dzięki temu, zmiany w jej protokole mogą zostać wprowadzone przez każdego, ale żeby zostały zachowane, musi zatwierdzić je konkretna liczba osób.

Bitcoin jako globalna waluta pozwala na szybkie i bezpieczne transakcje w każde miejsce na świecie. Brak pośredników przy przelewach, niemożność cofnięcia płatności oraz anonimowość transakcji to główne zalety, które przysparzają jej coraz większej popularności, także w Polsce.

X