Baza wiedzy

Jeszcze do niedawna kwestia, czy wymiany barterowe można uznać za zamówienia publiczne, nie miała jednoznacznego rozstrzygnięcia. Oponenci powoływali się na definicję tych zamówień, w której określane są jako umowy odpłatne. Wnioskowano, że skoro więc w transakcji wymiennej odpłatność nie występuje, nie ma również konieczności organizowania na nią przetargu. Nieścisłość w interpretacji tej definicji zostały ostatecznie […]

Wciąż postępująca globalizacja oraz rozwój bankowości internetowej umożliwiają wykonywanie transakcji pieniężnych na całym świecie. Okazało się jednak, że dla sprawnego i bezpiecznego ich przeprowadzania nie wystarczą już istniejące waluty. Powstało zapotrzebowanie na nową, uniwersalną, a odpowiedzią na tę potrzebę jest właśnie bitcoin. Bitcoin to kryptowaluta bazująca na matematyce i kryptografii, przez co ma być najbezpieczniejszą […]

Barter to transakcja handlowa, w której nie są wykorzystywane środki pieniężne. Nie jest też jednak zamianą, ponieważ wymieniane mogą być towary za towary, usługi za usługi, ale także towary za usługi bądź odwrotnie. Mimo tego faktu, transakcje barterowe opierają się na przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących właśnie umowy zamiany. Umowa ta musi być więc konsensualna, odpłatna […]

Niewykorzystane zasoby to problem wieku współczesnych firm. W obliczu kryzysów finansowych nastąpił renesans barteru – wymiany bezgotówkowej, umożliwiającej pełniejsze dysponowanie kapitałem przedsiębiorstwa. W ramach Barter Klubu wymiana taka staje się jeszcze prostsza, bo nad wszystkim czuwają specjaliści – brokerzy. Uczestnictwo w Barter Klubie to promocja firmy oraz możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych, a także – […]

A gdyby tak ktoś w Twoim imieniu pozyskał dla Twojej firmy nowych partnerów? Zadbał o reklamę i właściwe przygotowanie oferty, w dodatku w zamian nie chcąc zapłaty? Jeżeli marzy Ci się takie rozwiązanie, przystąp do Barter Klubu – nowoczesnej społeczności pozwalającej na bezgotówkowe zakupy i pełne wykorzystanie potencjału własnej firmy. W ramach uczestnictwa możesz np. […]

Uczestnictwo w Barter Klubie – wyjątkowej na polskim rynku społeczności pomagającej między innymi w pozyskaniu nowych kontrahentów i wykorzystaniu wolnych zasobów własnej firmy – daje szereg korzyści. Członkowie Barter Klubu mogą bezgotówkowo handlować między sobą, płacąc własnymi umiejętnościami bądź niewykorzystanymi mocami przerobowymi swoich przedsiębiorstw. Wszyscy członkowie klubu zyskują opiekę brokera, który w ich imieniu szuka […]

Usługi brokerskie polegają na pośrednictwie pomiędzy podmiotem świadczącym konkretne usługi a klientem. W działaniach tych broker zawsze reprezentuje klienta – nigdy nie działa ani na rachunek swój, ani organizacji, z której usług chce skorzystać klient. Na rynku finansowym i kapitałowym wyróżnia się wiele rodzajów usług brokerskich. Najbardziej popularni są m.in. brokerzy giełdowi (zajmujący się np. […]

Barter Klub daje Ci nowe możliwości w prowadzeniu biznesu. Niewątpliwie zyskujesz przewagę nad konkurencją. Poniżej kilka faktów w tym zakresie. Twoim klientom oferujesz nową formę płatności – barter i BPLN do rozliczeń otworzyły Twoją firmę na nowych klientów, którzy dzięki temu chętniej i lojalnie będą korzystać z Twojej oferty. Grupa Uczestników stanowi ciekawy zalążek do […]

Barter wielostronny jest to korzystna forma wymiany towarów lub usług, bez użycia pieniędzy. Bazuje ona na umowie barterowej. Choć jest to umowa nienazwana, nieuregulowana w Kodeksie cywilnym, to barter jest w Polsce całkowicie legalny. Umowa barterowa, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, najbardziej zbliżona jest do uregulowanej w Kodeksie cywilnym umowy zamiany (art. 603 i nast. […]

Wymiana barterowa przebiega analogicznie do rozliczeń pieniężnych. Co za tym idzie jest opodatkowana dokładnie według tych samych reguł i musi być ujęta w rozliczeniach podatkowych. Barter nie zapewnia więc wprost korzyści podatkowych. Jest jednak bardzo korzystnym sposobem na wykorzystanie wolnych zasobów firmy, znalezienie nowych klientów i bezgotówkowe pozyskanie środków na inwestycje. I to bez żadnych […]

X