Księgowość uproszczona

Transakcje sprzedaży zawierane przez podmioty gospodarcze w ramach systemu barterowego podlegają opodatkowaniu tak samo jak wszystkie inne transakcje oraz   udokumentowaniu za pomocą faktury sprzedaży, rachunku sprzedaży, kasy fiskalnej czy ewidencji sprzedaży.

Transakcje zakupu udokumentowane fakturą czy rachunkiem są kosztem firmy – towarem handlowym lub pozostałym kosztem (jeżeli są uzasadnione i zgodne z przepisami podatkowymi) i stanowią podstawę do pomniejszenia przychodów (dochodu).

Ewidencjonowanie rozrachunków – to czy transakcja jest rozliczana w oficjalnych środkach płatniczych czy za pomocą  barteru nie ma znaczenia. Dla podmiotów, które podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają ustawie o rachunkowości – nie ma obowiązku prowadzenia zapisów kasowych.

Pełna księgowość

Transakcje sprzedaży zawierane przez podmioty gospodarcze w ramach systemu barterowego podlegają opodatkowaniu tak samo jak wszystkie inne transakcje i dokumentuje się je za pomocą faktury sprzedaży, rachunku sprzedaży, kasy fiskalnej czy ewidencji sprzedaży. Ewidencjonuje się je na odpowiednich kontach – tak samo jak pozostałe transakcje.

Transakcje zakupu dokonane na Barter Klub udokumentowane fakturą czy rachunkiem są kosztem firmy – towarem handlowym lub pozostałym kosztem (jeżeli są uzasadnione i zgodne z przepisami podatkowymi) i stanowią podstawę do pomniejszenia przychodów (dochodu).

Ewidencjonuje się je podobnie jak pozostałe transakcje zakupu towarów, materiałów czy usług na odpowiednich kontach.

Ewidencjonowanie rozrachunków – zaewidencjonowanie transakcji zakupu czy sprzedaży dokonanych w ramach Barter Klubu  czy z podmiotami nie będącymi w systemie nie wymaga wprowadzenia dodatkowych kont.

Inaczej ma się sytuacja w przypadku prowadzenia rozrachunków należności i zobowiązań. Ewidencjonowanie  rozliczeń  w systemie  BPLN wymaga stworzenia nowego konta księgowego w ramach zespołu 1 – krótkoterminowe aktywa finansowe i kredyty bankowe. Konto to można nazwać KASA BPLN czy RACHUNEK W BPLN

Płatności dokonane w systemie w BPLN ewidencjonuje się na koncie tak samo jak na koncie – KASA czy RACHUNKI BANKOWE.

Doradca podatkowy

 Nr. 05572

 mgr Barbara Placzek

 Biuro Rachunkowe

 44-100 Gliwice

 ul. Jana Śliwki 33

 tel/fax 032 234-67-12

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

X